Siegenbeek Scriptieprijs 2012 voor neerlandici


Wie in 2012 zijn of haar scriptie heeft afgerond over een onderwerp op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde of cultuur binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies, kan  meedingen naar de Siegenbeek Scriptieprijs. Er is € 500,- en een oorkonde te winnen.
Iedereen die in het jaar 2012 zijn of haar master heeft gehaald binnen de opleiding Nederlands of Dutch Studies en een 7,5 of hoger voor zijn/haar masterscriptie kreeg, kan meedingen naar de Siegenbeek Scriptieprijs 2012. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Die jury bestaat uit de Siegenbeek-leden Jan Bos (boekhistoricus en penningmeester van Siegenbeek), Jos Paardekooper (docent en stadsdichter van Deventer), Kees Thomassen (conservator en marge-drukker) en Christine Swanckhuizen (Tabula Rasa).
De uiterste inleverdatum is 31 januari 2013. Na die datum zal de jury zich buigen over de ingeleverde werken. De winnaar van de Siegenbeek Scriptieprijs zal worden gehuldigd tijdens de jaarlijkse Siegenbeek alumnidag in het voorjaar van 2013. De uitslag wordt ook bekendgemaakt op de website van Siegenbeek en het juryrapport verschijnt tevens in Metaal, tijdschrift voor Leidse neerlandici.
De commissie ziet graag één papieren exemplaar, en een digitaal bestand.
Je  kunt een papieren versie sturen naar:

Siegenbeek, Alumnivereniging voor Leidse Neerlandici
Postbus 9515  2300 RA Leiden
o.v.v. Siegenbeek Scriptieprijs;


en een digitale versie naar siegenbeek@gmail.com

Zie voor meer informatie de website van de Siegenbeek Scriptieprijs.