Pas verschenen: TNTL (Vol. 128, Nr. 3-4)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde128 (2012), nr. 3-4. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521

Receptie naar behoefte. Buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland

De in dit themanummer van TNTL opgenomen bijdragen zijn bewerkingen van de lezingen tijdens een in 2011 aan de Carl von Ossietzky Universität (Oldenburg, Duitsland) georganiseerde conferentie over de receptie van buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn hier niet geordend naar de chronologie van de behandelde onderwerpen, maar op grond van de methodische invalshoek en – in samenhang daarmee – het object van onderzoek. Het eerste blok bevat bijdragen waarin expliciet wordt ingegaan op de plaats van ‘buitenlandse literatuur’ in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de nadruk ligt in deze artikelen op de wijze waarop een literatuursysteem zich de ‘vreemde’ literatuur toe-eigent. In een tweede blok staat het ‘literaire bedrijf’ centraal en meer specifiek de literatuurbemiddelaars die de import van buitenlandse literatuur initiëren, stimuleren, vergemakkelijken et cetera. In de hier onderzochte cases gaat het onder meer om vertalers, literaire agenten en universiteitsdocenten. Het derde blok bevat een drietal voorbeelden van ‘creatieve receptie’ en in het vierde wordt ten slotte gefocust op kennistransfer.

Inhoud

Artikelen
Ter inleiding      
Jan Oosterholt
Het buitenland als referentiekader. De casus van het literaire expressionisme in Vlaanderen
Pieter Verstraeten
Een noodzakelijk kwaad. De Franse roman en de meningsvorming over de roman in Nederland (1830-1875)  
Toos Streng
Buitenlandse literatuur als katalysator in het poëticale debat Berthold. Auerbach en het genre van de dorpsvertelling in het Nederlandse literaire systeem (1845-1885)       
Jan Oosterholt
Literaire bemiddelaars in bewogen tijden. Thomas Colley Grattan, zijn bronnen en vertalers in de (ex-)Nederlanden (1828-1840)    
Raphaël Ingelbien, Vincent Eelen
Zichtbaar in de canon. Spelregels voor cultuurbemiddelaars     
Petra Broomans
Mediatie en transfer van Duitse Exilliteratuur in Nederlandse setting. Over de rol van mediatoren met bijzondere aandacht voor de opkomst van literaire agenten               
Els Andringa
Een jonge en tere bloem. De Nederlandse anglistiek rond 1900 en de transfer van literatuur  
Ton van Kalmthout
Invloed als lezersconstructie. Conceptualisering en toetsing    
Carl de Strycker
De rol van ‘völkisch-nationale’ en nationaalsocialistische literatuur in ‘Het stierenoffer’ van Louis Ferron        
Jan Konst
Spoken in de bibliotheek van Babel. Over de Borgesreceptie van Frans Kellendonk     
Meike Boterweg
Kennistransfer en culturele differentie. Abraham Rogerius en zijn ‘Open deure tot het verborgen heydendom’ (1651)                
Bettina Noak
De vrouw is erop gebouwd om zonder bezwaar binnenshuis te kunnen leven. Vertalingen van Duitse populariserende zedenkundige werken over man en vrouw in Nederland tussen 1800 en 1840                
Ellen Krol
Rectificatie
De redactie
        
Boekbeoordelingen
Dichters en verdiensten (N. Geerdink)
Henk Nellen
Wijze dwaasheid (Trapman)
Philip Vermoortel
Vrienden & Visioenen (Van Halsema)
Annemarie Kets
Erasmus, Spreekwoorden – Adagia (De Landtsheer)
Jan Bloemendal
Halbertsma als lexicograaf (Dykstra)
Alpita de Jong
Tegendraadse elementen (Doornbos)
Judith Gera
Op de websitezijn abstracts van de artikelen te vinden. Van de boekbeoordelingen is de volledige tekst online beschikbaar.