Pas verschenen: De Zeventiende Eeuw (Vol. 28, No. 2)


Onlangs verschenen: De Zeventiende Eeuw 28 (2012), nr. 2. ISSN: 0921-142X

Inhoud

Van de redactie
Van de redactie
Artikelen
Grenzen en barrières in de tekstuele cultuur van de tolerante Republiek
Els Stronks
Rubens and Goltzius in dialogue. Artistic exchanges between Antwerp and Haarlem during the Revolt
Filip Vermeylen, Karolien De Clippel
De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit. Het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813
Lotte Jensen
 
‘Een ruwe diamant, maar van het eerste water’. Het Vondelbeeld in de eerste helft van de negentiende eeuw
Rick Honings
Recensies
Jan Bloemendal en Frans-Willem Korsten (eds.). Joost van den Vondel (1587-1679). Dutch Playwright in the Golden Age
Marrigje Paijmans
 
Timothy de Paepe. ‘Une place pour les commedies …’. De relatie tussen inrichting, repertoire en gebruik van de Antwerpse theatergebouwen tussen 1610 en 1762
A.S. de Haas
 
Joke Spaans. Graphic Satire and Religious Change: The Dutch Republic 1676-1707
Willem Frijhoff
Signalementen
Signalementen

Online

Naast de papieren versie zijn alle artikelen ook online beschikbaar in de Open Accessvariant van het tijdschrift, in html- en pdf-formaat.