Pas verschenen: bundel Praagse Perspectieven 8


Praagse Perspectieven 8, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 22 en 23 maart 2012. Onder redactie van Zdenka Hrnčířová, Ellen Krol, Jan Pekelder en Albert Gielen. Praag: Universitaire pers 2012. 152 pagina’s. ISBN 978-80-7308-435-6.

Net na de jaarwisseling 2012/2013 is verschenen de bundel Praagse Perspectieven 8, met lezingen en bijdragen over Nederlandse taal- en letterkunde. Het letterkundig onderdeel is gewijd aan het thema ‘Tussen globalisering en provincialisme’en het taalkundig aan ‘Taal in contact.’

Letterkunde: ‘Tussen globalisering en provincialisme’

In de letterkundige bijdragen staat de vraag centraal hoe ontvankelijk de Nederlandse of Vlaamse literatuur in de loop der tijd voor invloeden van buitenaf is geweest en welke vormen van weerstand of acceptatie daarbij mogelijk te onderscheiden zijn. De vraag naar het spanningsveld tussen het eigene en het vreemde is vanuit diverse gezichtspunten bekeken. Elisabeth Leijnse (Universiteit van Namen) richt de aandacht op de pogingen tot samenstelling van de Vlaamse canon en bekijkt welke auteurs binnen- dan wel buitengesloten worden.Tom Sintobin (Radboud Universiteit Nijmegen) laat zien hoe literatuurwetenschap baat kan hebben bij de terminologie van toerismestudies. Hij geeft inzicht in de ontvankelijkheid van schrijvers voor ‘het vreemde’ in hun reisbeschrijvingen. Ton van Kalmthout (Huygens Instituut Den Haag) beantwoordt de vraag naar de ontvankelijkheid van de Nederlandse literatuur voor invloeden van buitenaf aan de hand van vijf werken, die de geschiedenis van wereldliteratuur behandelen. Lucie Sedláčková (Karelsuniversiteit Praag) beschrijft hoe verschillend in de Nederlandse, Vlaamse en Tsjechische literatuur de multiculturele problematiek gethematiseerd wordt.Ellen Krol (Karelsuniversiteit Praag) wijst op verouderde en nieuwe visies op provincialisme en analyseert in twee romans de rol van de beschreven kleinschalige locatie voor de identiteit van de hoofdpersonen.

Taalkunde: ‘Taal in contact’

Het taalkundig thema ‘Taal in contact’ bevat twee bijdragen over de Nederlandse dialectologie. Sera de Vriendt  (Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles) behandelt de Brusselse variant van het Brabants dat sinds ten minste duizend jaar in contact staat met regionale varianten van het Frans. Hij laat zien dat dit lokale Brabants een zekere invloed heeft ondergaan van deze taal en er langzaamaan door verdrongen wordt. De bijdrage van Hugo Rijckeboer (Universiteit Gent) heeft de Franse variant van het West-Vlaams als onderwerp, vandaag nog gesproken op het platteland in het uiterste noordwesten van Frankrijk (Frans-Vlaanderen), maar met uitsterven bedreigd. Deze regionale variant van het Nederlands staat binnen de regio Nord-Pas de Calais sinds eeuwen in contact met het Frans, maar ook met het Picardisch.
Te bestellen bij: agielenorama@gmail.com

Karelsuniversiteit Praag.

Prijs: 15 euro exclusief portokosten.