Ogier van Denemerken : hoofdstukken 130-140

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 130-140
(regels 8153-9062)

Verantwoording van de editie