Ogier van Denemerken : hoofdstukken 121-129

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 121-129
(regels 6922-8152)

Verantwoording van de editie