Ogier van Denemerken : hoofdstukken 111-120

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 111-120
(regels 5891-6921)

Verantwoording van de editie