Grote verzameling Rotterdamse bronnen over vroege verlichting digitaal beschikbaar

Op vrijdag 18 januari werd in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen de website Early Enlightenment in a Rotterdam Periodical 1692-1704 (www.eerp.nl) gepresenteerd met veel bronnenmateriaal over de vroege verlichting – tja, periodenamen schrijf je nu eenmaal met een kleine letter… – in Nederland. Alles open access, dus benaderbaar voor iedereen die meer wil weten over de ideeën die leefden in West-Europa in deze periode en hoe die in Nederland ontvangen werden.

De website bevat de titels van de boeken die tussen 1692 en 1704 werden samengevat in enkele Rotterdamse periodieken. Rotterdam was rond 1700 al een belangrijke haven- en handelsstad, die een belangrijke rol speelde in de verspreiding van nieuwe ideeën over bijvoorbeeld kunst en wetenschap naar een nieuw lezerspubliek. Tijdschriften als De Boekzaal van Europe, Twee-maandelyke uittreksels en Twee-maandelijke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken, uitgegeven in Rotterdam, boden samenvattingen van belangrijke nieuwe boeken.

Bijna 1200 boeken samengevat
Op de Engelstalige website zijn samenvattingen (inclusief kritische opmerkingen van de contemporaine ‘samenvatters’) terug te vinden van 1.198 boeken. Gezamenlijk geven die samenvattingen een zeer rijk overzicht van de stand van kunsten en wetenschappen in West-Europa rond 1700. De samenvattingen zijn van de hand van Pieter Rabus (zie afbeelding hierboven), Pieter van der Slaart en Willem Sewel.

Productie
De website is het resultaat van een onderzoek door emeritus-hoogleraar professor dr. Jan de Vet (Cultuurgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen), bij de voltooiing geassisteerd door historicus dr. Jacques Baartmans. De digitale realisering is in handen van de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

** U vindt dit bericht ook op http://www.ru.nl/actueel/persberichten/@877630/grote-verzameling/ **