Drie nieuwe boeken verschenen bij Uitgeverij Flanor – Van Spaendonck, Hinrichs en Romijn Meijer


Bij Uitgeverij Flanor, die sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uitgeeft op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis), zijn drie nieuwe uitgaven verschenen:

Jan-Paul van Spaendonck, Rookzanger

Van Spaendonck is van oorsprong classicus en nu een geschoold musicus. De bundel Rookzanger bevat in een bestek van 170 pagina’s 101 ‘miniatuurtjes’ – zoals de auteur ze pleegt te noemen. Hierin heeft de auteur een vorm gevonden die hij steeds geslepener beoefent. Zijn oude vriend Geerten Meijsing noemt ze in zijn begeleidende tekst ‘gebalanceerd geschreven’. Observaties tijdens stadswandelingen, herdenken van collega’s, algemene overwegingen in een licht-melancholische toon: van Maigret tot de Nederlandse televisie, van alcoholisme tot kunst. Op de achtergrond is Carmiggelt zichtbaar. De auteur waarschuwt de lezer in zijn ‘Voorwoord’: Lees er niet te veel achter elkaar, want zo zijn ze niet bedoeld. Eén, twee, hoogstens drie per keer: dan blijven ze lekker.’
Jan-Paul van Spaendonck: Rookzanger. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2012. 170 pp, 23,5 x 15,5 cm. ISBN: 978-90-73202-81-8. Prijs: €17,50

Jan Paul Hinrichs, Senhor Valério

In Senhor Valério beschrijft de slavist Jan Paul Hinrichs (1956) hoe een korte ontmoeting met een Russische vertaler in Moskou in 1978 hem in contact bracht met de in Rio de Janeiro woonachtige Russische dichter Valeri Perelesjin(1913-1992). Het was het begin van decennia aan publicaties en onverwachte ontwikkelingen die voortduren tot op de dag van vandaag. Senhor Valériois rijkelijk geïllustreerd met foto’s, handschriften, typoscripten en zeldzame boekomslagen. Jan Paul Hinrichs publiceerde onder meer Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (2005; Engelse vertaling 2006), Lemberg – Lwów – Lviv (2008; Oekraïense vertaling 2010), C.C. Uhlenbeck (1866-1951): a linguist revisited (met Inge Genee, 2009) en De mythe van Odessa (2011; Oekraïense vertaling 2011).
Jan Paul Hinrichs: Senhor Valério. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2012. 108 pp, 14,5 x 20,5 cm. ISBN: 978-90-73202-79-5. Prijs: €14,50

Henk Romijn Meijer, Eindeloos onderweg

Ruim vier jaar na het overlijden van Henk Romijn Meijer verschijnt zijn laatste verhalenbundel. Eindeloos onderweg bevat negentien verhalen en een essay – samen beslaan ze een periode van ruim een halve eeuw en geen van alle nam hij op in een van zijn eerdere verhalen- of essaybundels. In nauwe samenwerking met zijn vrouw Elizabeth Meijer-Mollison stelde Gerben Wynia, beheerder van de literaire nalatenschap van Romijn Meijer, Eindeloos onderweg samen; hij schreef ook een uitvoerig nawoord waarin de biografische achtergrond van de meeste verhalen wordt belicht. De bundel bevat daarnaast eenentwintig niet eerder gepubliceerde foto’s uit het persoonlijke archief van de schrijver en zijn echtgenote, die de verhalen losjes illustreren. Eindeloos onderweg is volgens de uitgever ‘een onmisbare aanvulling op  Alle verhalen tot nu toe (2004) en een fraai slotakkoord van een van Nederlands grootste verhalenvertellers’.
Henk Romijn Meijer: Eindeloos onderweg. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2012. 250 pp, 23,5 x 15,5 cm. ISBN: 978-90-73202-80-1. Prijs: €21,50
De boeken zijn te bestellenbij Uitgeverij Flanor door het vereiste bedrag over te maken op ING-bankrekening 19.12.112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van respectievelijk ‘Rookzanger’, ‘Hinrichs’ of ‘Eindeloos’. Zie voor meer informatie, ook over bestellen vanuit het buitenland, de website van de uitgeverij onder de knop ‘Bestellen’.