Ogier van Denemerken : hoofdstukken 90-100

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 90-100
(regels 4137-4983)

Verantwoording van de editie