Ogier van Denemerken : hoofdstukken 101-110

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 101-110
(regels 4984-5890)

Verantwoording van de editie