600 titels uit de DBNL nu ook als e-book beschikbaar

Vanaf vandaag zijn 600 titels uit de DBNL-collectie ook als e-book te lezen. Dit aantal zal de komende tijd verder toenemen.

Er wordt proza aangeboden, waaronder Ideën van Multatuli, de historische romans van Bosboom-Toussaint en Hendrik Conscience, De kleine Johannesvan Frederik van Eeden en Eva van Carry van Bruggen. Verder maakt een bescheiden hoeveelheid jeugdliteratuur, poëzie en non-fictie deel uit van de 600 e-books: Robinson Crusoë, Niels Holgersson en Dik Trom. Onder de noemer poëzie vallen de Verzamelde gedichten van Marsman, De drie zustersteden van Ledeganck en Mei van Gorter. Binnen de non-fictie zijn onder andere beschikbaar: Vincent van Goghs Brieven aan zijn broeder, Henri Pirennes Geschiedenis van België en de zeven delen van Wandelingen met pen en potlood van Jacobus Craandijk.

De e-books zijn voor het gemak van de gebruiker ondergebracht in een apart overzicht. Indien van een in de DBNL opgenomen tekst een versie als e-book beschikbaar is, zal dit echter ook bij de afzonderlijke titel te vinden zijn. Of een e-bookversie (of pdf) beschikbaar is, kunt u nagaan door bij de individuele titels te klikken op de link ‘downloads’. Deze link wordt per titel steeds in de linkerkolom aangeboden, zie bijvoorbeeld Démasqué der schoonheid van Menno ter Braak.