TiNT 2012 aan het Meertens Instituut te Amsterdam


Op vrijdag 7 december 2012 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de vierde maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek. 

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (bv. vertalers, documentalisten, kennismanagers en publicisten) en andere geïnteresseerden.

Thema

Het thema van TiNT 2012 is Terminologie in actuele taaltoepassingen. Dit thema zal aan bod komen tijdens de ochtendsessies, én in de, nieuwe, interactieve sessie van een uur, waarin een aantal bedrijven en instellingen een presentatie van bijvoorbeeld een project, een tool of een manier van werken presenteren. In de middag komen bijdragen vanuit andere thema’s aan bod, waaronder de vertaalwereld.
Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap zijn ook bijdragen gevraagd van jonge onderzoekers en studenten. Ook is er veel ruimte voor vragen en discussie.

Toegang en inschrijving

Datum:vrijdag 7 december 2012
Tijd:10.15 – 17.00 uur (aansluitend borrel)
Locatie: Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, Amsterdam
Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor deelname aan de TiNT-dag wordt een bijdrage van € 15,- gevraagd (studenten met studentenpas gratis). Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2011 en bent u voor een jaar aangesloten bij NL-Term.
U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname en betaling. U wordt verzocht het inschrijvingsgeld voor 1 december over te maken op giro 487635272 (IBAN: NL54 ABNA 0487635272, BIC: ABNANL2A) ten name van VU-Letteren, Amsterdam, onder vermelding van TiNT-dag 2012.

Meer informatie

Voor meer informatie over TiNT 2012, het programma en de routebeschrijving, zie: http://taalunieversum.org/inhoud/tint-2012-aan-het-meertens-instituut-te-amsterdam.