Taal & Tongvalcolloquium ‘Binnen- en buitengaatse perspectieven op de historische sociolinguïstiek van het Nederlands’

Datum: vrijdag 7 december 2012
Locatie: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent (België)
Organisatie: Wim Vandenbussche & Marijke van der Wal

Inschrijving: gratis, vóór woensdag 5 december via valerie.bouckaert@ugent.be

Programma

9.30 – 10.00:       Welkom/koffie
10.00 – 10.15:     Marijke van der Wal:
Inleiding
10.15-11.00:       Peter Trudgill:
The role of Dutch in the development of East Anglian English
11.00-11.30:       Chris Joby:
Een korte inleiding tot de sociolinguïstische geschiedenis van het Nederlands in vroegmodern Groot-Brittannië
11.30-12.00:       Koffie
12.00-12.45:       Stephan Elspass:
Changing perspectives in Historical Sociolinguistics – the case of letters from 19th century Germany
12.45-14.30:       Lunch
14.30-15.00:       Gijsbert Rutten:
Language change and language contact in the history of Dutch: Views from below
15.00-15.30:       Rik Vosters:
Adnominal case and gender marking in Late Modern Dutch. A linguistic stereotype in times of political turmoil
15.30-16.00:       Jacques Van Keymeulen:
Vlaamse brieven uit de ‘Franse Tijd’
16.00-16.15:       Wim Vandenbussche:
Conclusies
16.15:                     Receptie