Promotie Philomène Bloemhoff-de Bruijn: Anderhalve eeuw Zwols. Vocaalveranderingsprocessen in de periode 1838-1972


Op 15 november 2012 promoveert neerlandica Philomène Bloemhoff-de Bruijn (1953) aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen met haar onderzoek naar vocaalveranderingen in de stadstaal van Zwolle.
Centraal in het onderzoek van Bloemhoff-de Bruijn staan de vocaalveranderingen die zich gedurende een periode van 150 jaar hebben voltrokken binnen de taal van de stad Zwolle. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van 19e-eeuwse publicaties in deze stadstaal. Zij vergeleek die taal met het modern gesproken Zwols. Er blijken in die periode veel vocaalveranderingen te zijn opgetreden. Enkele vocaalwijzingen hebben al in de loop van de 19e eeuw plaatsgevonden en kunnen zelfs vrij nauwkeurig gedateerd worden, bijvoorbeeld de ontwikkeling waarbij zeen tot zien werd, neet tot niet, en waor‘waar’ en jaor ‘jaar’ tot wöör, jöör.
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de vocaalveranderingen in principe allemaal natuurlijke en regelmatige processen zijn. Sommige hiervan blijken enigermate beïnvloed door de standaardtaal, maar deze heeft de klankveranderingen nooit veroorzaakt. Ook is er geen positieve correlatie tussen de frequentie van de woorden en het participeren in de verandering. Frequente woorden blijven juist aanwijsbaar achter in enkele nog niet voltooide klankveranderingen.
Promotie: mw. P.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn
Datum: 15 november 2012
Tijd: 14.30 uur
Locatie:  Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Anderhalve eeuw Zwols. Vocaalveranderingsprocessen in de periode 1838-1972
Promotor(s): prof.dr. H.W.H. Niebaum

Faculteit: Letteren

Meer informatie: http://www.rug.nl/let/nieuws/archief/archief2012/promoties_oraties/38_Bloemhoffdebruijn?lang=nl