Postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde

In het voorjaar van 2013 organiseert de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen wederom in samenwerking met de kring Nederlands van de alumnivereniging Vrienden van de Radboud een postacademische cursus Recente Nederlandseen Vlaamse letterkunde. De cursus is bedoeld voor Neerlandici, leraren Nederlands en andere belangstellenden.

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten, op woensdagavonden in de periode van 6 februari tot en met 24 april.

Programma
6 februari:      Inleiding: prof. dr. Jos Joosten n.a.v. zijn boek
                      Staande receptie. Over literatuurkritiek en literatuurwetenschap (2012)
 20 februari:   Bericht uit Berlijn (2012) – Otto de Kat
                      docent: dr. Mathijs Sanders
27 februari:   Grip (2011) – Stephan Enter
                      docent: Jeroen Dera MA             
6 maart:        Dorst (2012) – Esther Gerritsen
                      docent: prof. dr. Johan Oosterman
20 maart:      VSV (2012) – Leon de Winter
                      docent: Marieke Winkler MA
27 maart:      De vader van God (2012)- Martin Michael Driessen
                      docent: prof. dr. Jos Joosten
10 april:         De man zonder ziekte (2012) – Arnon Grunberg
                      docent: Esther Op de Beek MA
24 april:         Post Mortem (2012) – Peter Terrin
                      docent: dr. Jos Muyres
Locatie: Collegezalencomplex, Mercatorpad 1, zaal CC2
Aanvang: 19.00 uur (zaal open vanaf 18.30 uur)
Einde: 21.00 uur (uiterlijk)
Omstreeks 20.00 uur is er een pauze met (gratis) koffie/thee.
De kosten voor de hele cursus bedragen ook dit jaar slechts € 75,-
Aanmelden:
– via het digitale aanmeldingsformulier (bij de Radboud Universiteit(