Conscience-dagen 3 en 4 december 2012

Op maandag 3  en dinsdag 4 december 2012 organiseren de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) en het Centrum voor Receptiestudie (CERES) van de Hogeschool-Universiteit Brussel in Antwerpen en Brussel een tweedaags evenement in het kader van de tweehonderdste verjaardag van Hendrik Conscience (1812-1883).

Antwerpen, maandag 3 december

Op maandag 3 december organiseert de KANTL in samenwerking met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het LetterenhuisAntwerpen Boekenstad en het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) een viering naar aanleiding van Consciences geboorte, 200 jaar geleden in de Antwerpse Sint-Andrieswijk.

10.00-16.00: Wetenschappelijk colloquium ‘De wereld van Conscience’

Plaats: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Nottebohmzaal, Hendrik Conscienceplein 4.
Klik hier voor het programma en verdere informatie over het colloquium.

17.00-18.30: Voorleesmarathon ‘Hij leerde zijn volk lezen’

Plaats: Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA), Sint-Andriesplaats 24
Achttien Vlamingen, auteurs, acteurs en ‘gewone’ lezers van alle leeftijden geven gestalte aan de idee dat Conscience zijn volk leerde lezen. Nemen onder meer deel: Reinhilde Decleir, Rachida Lamrabet, Anne Provoost, Willy Spillebeen, Walter van den Broeck,  Vitalski, Erik Vlaminck, Kris De Smet (De Nieuwe Snaar) en, niet te vergeten, ‘De Neus’  van de Poesje van Sint-Andries. Zij lezen passages voor uit Consciences Geschiedenis mijner jeugd.
De toegang is gratis. Voor de eerste honderd aanwezigen is er gratis koffie/thee en verjaardagstaart.

20.00-22.30: Avondlezing ‘Hendrik Conscience. Of: waarom wil dat verdomde volk niet lezen?’
door Geert van Istendael (KANTL)

Plaats: Letterenhuis, Minderbroedersstraat 20
Kreeg Conscience zijn volk echt aan het lezen? Was er wel zoiets als een volk? Wat heb je nodig om een heel volk het lezen op te dringen? Heeft het volk behoefte aan literatuur? Heeft het Vlaamse volk (maar wat moet men zich daar bij voorstellen?) behoefte aan een Vlaamse literatuur? Kunnen schrijvers vandaag nuttig gebruik maken van de boeken die Conscience schreef? Van zijn ervaring met België?
Na afloop, receptie, aangeboden door het Letterenhuis
De toegang is gratis maar inschrijven is noodzakelijk: conscience@kantl.be of 09/265.93.40

Brussel, dinsdag 4 december

Op dinsdag 4 december organiseert CERES een viering in Brussel, de stad waar Conscience de laatste vijftien jaar van zijn leven verbleef.

Internationaal symposium ‘De leeuw leeft! Hendrik Conscience in Europees perspectief’

Plaats: Paternoster Auditorium, Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2
Klik hier voor het volledige programma van het symposium in Brussel.