9 november 2012: SVVT Studiemiddag ‘Vrouwen & Vrije Tijd’ (met proeverij!)

Dit najaar verzorgt de Stichting Vrouwengeschiedenis voor de Vroegmoderne Tijd weer een goedgevulde studiemiddag voor haar leden en geïnteresseerden. In het kader van het thema ‘Vrouwen & Vrije Tijd’ zullen Sophie Reinders en Christianne Muusers ons vertellen over twee vrijetijdsbestedingen van vrouwen door de eeuwen heen: het bijhouden van zogenaamde ‘alba amicorum’ (vriendenboeken) en het klaarmaken van de heerlijkste gerechten. Dat dat laatste niet alleen een taak, maar ook een genot kon zijn, zal blijken tijdens de afsluitende proeverij van achttiende-eeuwse gerechten.

Datum: 9 november 2012
Tijd: 13.30 – circa 17.00 uur
Plaats: Wittevrouwensingel 28, Utrecht

Als de vrouw van huis zou zijn. Over het verschil tussen mannen- en vrouwenalba amicorum
Sophie Reinders werkt als promovenda historische letterkunde aan het project Sharing and shaping culture. Women’s alba as social objects, 1570-1610. Het alba amicorumproject werd al besproken in De Volkskrant en het NCRV-radioprogramma Cappuccino en nu is de beurt aan de SVVT. Sophie zal vertellen over deze vroegmoderne vrijetijdsbesteding en legt hierbij nadruk op het onderscheid tussen hoe mannen en vrouwen deze vriendenboeken vulden.

Pork & Palatability

Christianne Muusers, neerlandica en culinair historica, praat over de Engelse keuken in de tijd van Jane Austen, eind achttiende en begin negentiende eeuw. De eerdere ontwikkelingen komen ook aan bod, evenals de rol van kookboekschrijfsters als Hannah Woolley, Elizabeth Raffald en Hannah Glasse in de ontwikkeling van de Engelse keuken. Na afloop is er een proeverij van enkele gerechten uit de late achttiende eeuw, onder genot van een glaasje punch.

Wij hopen u te zien op vrijdagmiddag 9 november 2012! Iedereen is welkom; geeft u uw komst even door aan Astrid Kulsdom (info.svvt@gmail.com)?Toegang voor leden is gratis; niet-leden € 3,00.

Het SVVT-bestuur