28 november 2012: Bijeenkomst Matthias de Vries Genootschap

Op 28 November houdt het Matthias de Vries Genootschap zijn jaarlijkse bijeenkomst. Op het programma staan interessante lezingen van Tanneke Schoonheim en Ilan Kernerman.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom in het nieuwe Verbarium van het INL.

Beknopt overzicht van de Nederlandse lexicografie

Tanneke Schoonheim (INL, Leiden)

De Nederlandse lexicografie heeft zich, nu eens aanhakend bij, dan weer vooruitlopend op de ontwikkelingen in de omringende landen, in de loop van vele eeuwen ontwikkeld tot een volwaardige tak van sport. Met de toename van de verschriftelijking van de maatschappij groeide de behoefte aan en de ontwikkeling van woordenboeken. Vanuit losse glossen in de middeleeuwse handschriften en daaruit samengestelde glossaria en woordenlijsten, ontwikkelden zich vocabularia en woordenboeken. In de loop van de tijd breidden de woordverklaringen hierin zich uit, onder meer met etymologische en grammaticale informatie, en verschoof de focus van Latijnse naar Nederlandstalige trefwoorden. Ook vernieuwingen als het beschrijven van alle betekenissen van een woord, het helder en duidelijk scheiden van deze betekenissen en het toevoegen van citaten droegen bij aan de vorm van het woordenboek zoals we dat nu kennen. In deze bijdrage geef ik een beknopt overzicht van werken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse lexicografie.
Dictionary n. Obsolete: Before and afterwords

Ilan Kernerman (http://kdictionaries.com)
The dictionary we know as a book of words is becoming scarce in print yet ever more abundant in digital media. This is not the same everywhere or for everyone, for example while print sales drop and go e-book in the USA, e-dictionary in Japan or online in Germany, they increase in the Netherlands alongside sophisticated apps or in Brazil as part of social and economic change. Moreover, dictionaries, or rather lexicographic content, are increasingly blended into natural language processing systems, where they lose their individual identity and disappear inside machine translation tools, language learning software, search engines, word processors, etc. The needs of users, how to match them, and usage itself, are meantime shifting from the dictionary as end-product for words to full-language solutions incorporated in other forms, whether phones, cars, etc. My talk will discuss these trends and how our company, K Dictionaries, copes with them.