Vacature: Praktijkassistent (50%) in het domein Oude Nederlandse Letterkunde


De Universiteit Antwerpen heeft binnen het Departement Letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een vacature voor de deeltijdse functie (m/v) van:

Praktijkassistent (50%)

in het domein Oude Nederlandse Letterkunde

Opdracht

 • Je biedt ondersteuning bij de colleges oudere Nederlandse letterkunde op bachelor- en masterniveau en het bachelorcollege Wetenschappelijke vaardigheden;
 • Je bereidt oefeningen en opdrachten voor, ondersteunt de uitvoering ervan, verricht correctiewerk, geeft feedback en werkt mee aan de voorbereiding van de interactieve colleges;
 • Je helpt ook bij het updaten van de oefeningen en toepassingen via blackboard en verzorgt een deel van de communicatie met de studenten via datzelfde medium.
 

Profiel

 • Je bezit een diploma van licentiaat Germaanse Talen (Nederlands gecombineerd met een andere taal) of een masterdiploma met Nederlands of een gelijkwaardig diploma;
 • Tijdens de opleiding heb je blijk gegeven van uitstekende heuristische vaardigheden, van een grondige kennis van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde vóór 1800 en van de Middelnederlandse grammatica, en van goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Kennis over het boek uit de handpersperiode strekt tot aanbeveling;
 • Je beschikt over didactische kwaliteiten en je kunt goed functioneren in teamverband;
 • Je onderwijskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit (http://www.ua.ac.be/onderwijs);
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief, klantgericht en samenwerkingsgericht.
 

Aanbod

 • Een aanstelling als halftijds praktijkassistent voor een periode van 5 jaar;
 • Datum van indiensttreding: 1 januari 2013
 • Een brutomaandwedde van een voltijds praktijkassistent varieert van € 3 023,54 tot € 5 116,76 ;
 • Een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Meer informatie en solliciteren

Solliciteren kan alleen online en uiterlijk op 18 november 2012.