Taalunie onderzoekt taal van de media


Omdat televisie en schrijvende pers het voorbeeld geven als het om taal gaat, verdraagt het kijkend en lezend publiek van hen geen slordigheden. Maar een nieuwslezer of presentator van een show mag best een regionaal accent laten horen. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Taalunie.


Taalpeil, de jaarlijkse krant van de Nederlandse Taalunie, gaat deze keer over ‘Taal en de media’. De krant werd tijdens de Taaldag van de VRT in Brussel gepresenteerd door de voorzitter van het Comité van Ministers, de Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet.
Het onderzoeksbureau Trendbox peilde voor Taalpeilbij 800 Nederlanders en Vlamingen naar hun verwachtingen, ervaringen en tevredenheid over de taal op radio en televisie, in de schrijvende pers en ook bij de sociale media.

Accent mag, slordigheden en sensatie niet

Het vermoeden bestond dat deze media een grote rol spelen in de vorming en de evolutie van onze taal. Die rol wordt bevestigd: veel kijkers beschouwen de taal van journalisten op radio en televisie als voorbeeld van hoe het moet. Toch mag wel te horen zijn uit welke streek die mensen komen. Zestig procent van de Nederlanders en veertig procent van de Vlamingen heeft geen bezwaar tegen regionale of buitenlandse accenten in het journaal. Ruim een op de drie ondervraagden is zelfs uitdrukkelijk positief over een eventuele Vlaamse nieuwslezer in een Nederlands nieuwsprogramma of omgekeerd.
Ook de geschreven mediataal, vooral in kranten, wordt gezien als voorbeeld van hoe het moet. Maar tegelijk vindt bijna de helft van de ondervraagden dat er in de krant ruimte moet zijn voor jongerentaal.
Niet iedereen accepteert de versoepeling van taalnormen in de media en veel mensen vinden taalfouten in de media ergerlijk. Dat geldt vooral voor de geschreven media. Maar de grootste ergernis is de toenemende sensatie die doorklinkt in het taalgebruik van de krant. Zo’n vier op de tien ondervraagden menen dit fenomeen te herkennen in de krant die ze lezen.

Taalpeil

Taalpeil 2012-2013, met als titel ‘Taal en de media’, verschijnt in een oplage van 400.000 exemplaren en wordt verspreid in Nederland, Vlaanderen en Suriname, onder meer via scholen en bibliotheken. De krant is bedoeld voor een algemeen publiek. Wie een gratis exemplaar wil ontvangen, kan dat aanvragen per mail: taalpeil@taalunie.org.
Ook is er een themapagina rondom Taalpeil. Hier zijn onder meer extra teksten en het volledige onderzoeksrapport te vinden.