Ogier van Denemerken : hoofdstukken 1-89

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Cumulatieve editie van Ogiers kintsheit

Hoofdstukken 1-89
(regels 1-4136)

Verantwoording van de editie