Gezocht: Vlaamse schuttingtaal of slang voor woordenboek Algemeen Onbeschaafd Nederlands

In 2007 interviewde ik voor Taalschrift Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar naar aanleiding van het verschijnen van hun Woordenboek van platte taal (WPT). Beiden gaan nu een volledig herziene en uitgebreide editie van het WPT uitbrengen bij Prisma: het Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands (AON), waarin ze het ‘onbeschaafde Nederlands’ nog beter dan in het WPT willen beschrijven.

Een punt van kritiek op het WPT was dat er (nagenoeg) geen Vlaamse of Zuid-Nederlandse schuttingtaal of slang in te vinden was. Dat kwam doordat Aalbrecht en Wagenaar als Noord-Nederlandstaligen niet of nauwelijks bekend waren met Zuid-Nederlandse platte taal. Van die ‘taalhandicap’ hebben beide Taalwerkplaatsers nog steeds last. Toch willen ze in het AON ruimschoots aandacht besteden aan slang en schuttingtaal uit Vlaanderen. Daarom hebben ze op http://www.onbeschaafdnederlands.nl een oproep geplaatst. Via die website (of direct via: http://www.taalwerkplaats.nl/aw/aon/meerlezen/oproep.html) kunnen mensen platte Zuid-Nederlandse woorden en uitdrukkingen naar Aalbrecht en Wagenaar sturen ter opname in het AON.

Notverdoeme, zeg het voort, neem dit bericht over, en overstelp Aalbrecht en Wagenaar met platte woorden en uitdrukkingen die in Vlaanderen worden gebruikt!

(Ach, ik weet nog dat ik vele, vele jaren geleden een bloedmooie Vlaamse schone – ze heette, geloof ik, Katrien – aan de haak had geslagen in Blankenberge op camping Ponderosa. Op de laatste avond van onze zomerliefde stelde zij voor om te gaan poepen in de duinen… Ik hoor het haar nog fluisteren in mijn oor: Oh Ben, ga-de-mee poepe in de duine? Wat een teleurstelling: dit verbijsterend vunzige voorstel van de toch zo lieftallige Katrien ging mij veel te ver. Ik zat meer aan neuken in de duinen te denken, domme Nederlander die ik was… Zie hier mijn bijdrage aan het AON: Vlaams poepen = Noord-Nederlands neuken.)