‘Designated Emphasis in Dutch Studies’ voor doctoraatsstudenten in de V.S.


Aan de University of California, Berkeley (UC Berkeley) kunnen doctoraatsstudenten voortaan een ‘Designated Emphasis in Dutch Studies’ behalen. Dat meldt de Nederlandse Taalunie.
Aan de Amerikaanse universiteiten waar Nederlands wordt aangeboden, bestaat op dit moment nog geen regulier doctoraatsprogramma voor Dutch Studies. UC Berkeley ziet de invoering van de Designated Emphasis als een eerste stap in de richting van zo’n programma.
De invoering van de Designated Emphasis houdt in dat doctoraatsstudenten uit verschillende vakgebieden (geschiedenis, kunstgeschiedenis, sociologie, enzovoort) een aantal cursussen in Dutch Studies kunnen toevoegen aan hun curriculum en hun specialisatie in Dutch Studies ook kunnen laten erkennen op hun diploma. Dat kan een stimulans zijn voor meer dissertaties in de neerlandistiek.
De Nederlandse Taalunie ondersteunt de buitenlandse universitaire neerlandistiek. Zij kent onder meer beurzen toe aan studenten die hun onderzoek in Nederland of Vlaanderen willen afronden.