Roerige tijden – Wat beweegt Vlaanderen?

Het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Keulen organiseert op 24 en 25 september het achtste congres van de ‘Fachvereinigung Niederländisch’.

Onder de titel ‘Roerige tijden – Wat beweegt Vlaanderen?’ wordt Vlaanderen in de schijnwerpers geplaatst. Twee dagen lang vinden voordrachten, workshops en performances over de Vlaamse literatuur, cultuur en politiek plaats en worden aan leraren Nederlands en andere belangstellenden vernieuwende didactische methodes aangereikt. Meer informatie op: http://www.niederlandistik.uni-koeln.de/335.html.