Ogier van Denemerken : hoofdstukken 71-80

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 71-80
(regels 3303-3759)

Verantwoording van de editie