Ogier van Denemerken : hoofdstukken 61-70

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 61-70
(regels 2902-3302)

Verantwoording van de editie