Derde Jacob van Lennep-lezing door Peter Raedts

De liberale Middeleeuwen

Rond 1800 werden de Middeleeuwen herontdekt. De Middeleeuwen werden een voorbeeld van authentieke menselijkheid, onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid in hechte volksgemeenschappen. In zijn lezing gaat Raedts in op de negentiende-eeuwse fascinatie voor de Middeleeuwen. Hij zal ingaan op de paradox dat liefhebbers van de moderne tijd ook vaak grote bewonderaars van de Middeleeuwen waren. Alleen dachten ze dan eerder aan het ontstaan van steden of het Engelse Parlement dan aan warme dorpsgemeenschappen of Gotische kathedralen.
Prof. dr. Peter Raedts is hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Recent publiceerde hij het zeer goed ontvangen De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (Amsterdam 2011) waarin de verbeelding van de Middeleeuwen in latere tijden centraal staat.
De Jacob van Lennep-lezing is een jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw. Zij is, op initiatief van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, de Werkgroep De Negentiende Eeuw en Academisch-cultureel centrum Spui 25 te Amsterdam, in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam om de negentiende-eeuwse cultuur onder de publieke aandacht te blijven brengen.

Wanneer?
Donderdag 4 oktober 2012, 20.00-22.00 uur
Waar?
Amsterdam
Spui 25
De entree is gratis, maar svp graag vóór 28 september 2012 aanmelden bij spui25@uva.nl.