Alba amicorum. Over de mogelijkheden van een bron

Symposium, vrijdag 16 november 2012, Radboud Universiteit Nijmegen.
Locatie: Nijmegen, Heyendaalseweg 141, Gymnasion 3, 13.30u-17u
In 2007 is het album amicorum van Johan van Lynden ontdekt in de collecties van de Van Batenborgh Stichting. Deze bijzondere ontdekking is de aanzet geweest voor onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit. De teksten in het album worden uitgegeven en het album wordt in de culturele context geplaatst – en dus ook in de context van andere overgeleverde alba.
Album amicorum betekent letterlijk ‘lijst van vrienden’. Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat het ontstaan en de geschiedenis van het album amicorum verbonden zijn met de universitaire wereld en dan met name die van de protestantse universiteit van Wittenberg. Door de enorme invloed van deze universiteit raakte de gewoonte om inscripties te verzamelen van docenten en medestudenten verspreid over andere universiteiten. In Nederland nam de verspreiding van het album amicorum een vlucht vanaf de stichting van de Leidse Universiteit in 1575.
Het gebruik van het aanleggen van een album amicorum bleef niet beperkt tot het universitaire adellijke milieu, ook in andere maatschappelijke kringen bezat men alba. Zo zijn er alba bekend van reizende schilders, kooplieden en diplomaten. Uit de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw is bovendien een opvallende groep alba amicorum afkomstig en overgeleverd, de zogenaamde vrouwenalba.
Tijdens dit symposium staat de vraag centraal op welke manieren het album amicorum de bron kan vormen voor diverse typen onderzoek en invalshoeken. Welke inscripties vinden we in dergelijke boekjes? Wat voor vragen roepen de bronnen op en welke kunnen zij (helpen) beantwoorden? Het accent zal in verschillende bijdragen liggen op het album van Johan van Lynden en de aankondiging van de digitale editie daarvan.
De toegang is gratis, na afloop is er een borrel. Graag uw komst aankondigen bij contactpersoon: Sophie Reinders (s.reinders@let.ru.nl). Organisatie: Johan Oosterman & Sophie Reinders (Radboud Universiteit Nijmegen, Oudere letterkunde Nederlands). Met dank aan de Stichting Alba Amicorum en het onderzoeksinstituut HLCS van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zie voor het programma (en de sprekers): www.alba-amicorum.nl