Voorlopig programma congres DZE: Het vaderlands verleden in de zeventiende eeuw

Het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw vindt dit jaar plaats aan de Universiteit Leiden, op zaterdag 25 augustus 2012 van 9.30 tot 17.15 uur, Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden.

Het congres zal dit jaar in het teken staan van zeventiende-eeuwse perspectieven op het vaderlandse verleden. In de zeventiende-eeuwse Nederlanden werd het eigen verleden een steeds belangrijker referentiepunt. Voor theologen, politici en wetgevers was niet alleen het antieke, maar ook het vaderlandse verleden een bron van gezag, identificatie en wijsheid; polemisten, juristen en propagandisten gebruikten het verleden als ammunitie in actuele conflicten; voor dichters, toneelschrijvers en schilders bood het verleden niet toevallig de setting voor dramatische dilemma’s en exempla. In stedelijke gemeenschappen werd door allerlei partijen geïnvesteerd in gevelstenen en glasramen, preken en toneelvoorstellingen, gedenkpenningen en optochten die het lokale verleden verbeeldden, verheerlijkten en herschreven.

Meer informatie vindt u op de website van de Werkgroep Zeventiende Eeuw.