Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw 2012, 14 december 2012 te Amsterdam

De achttiende eeuw in de negentiende eeuw

14 december 2012
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal
Singel 425, 1012 WP Amsterdam

De negentiende eeuw wordt regelmatig in relatie tot de zeventiende of twintigste eeuw beschouwd, maar de weerklank van achttiende-eeuwse denkbeelden in de negentiende eeuw is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Is er sprake van continuïteit, een revival of juist een breuk tussen achttiende- en negentiende-eeuwse denkbeelden, opvattingen en kunstuitingen? Dit thema biedt interessante invalshoeken vanuit verschillende cultuurhistorische disciplines.

Kosten voor de dag: € 25 inclusief lunch, ter plekke te betalen.
Opgeven s.v.p. vóór 26 november 2012 bij de secretaris van de werkgroep
Boudien de Vries: b.m.a.devries@uva.nl

Programma
10.00-10.30
Inloop, registratie en koffie

10.30-11.00
Opening door de dagvoorzitter dr Boudien de Vries
Prof. dr Wessel Krul (voorzitter van de werkgroep) Inleiding op het congresthema

11.00u-11.30
Dr Matthijs Lok (UvA) De constructie van de achttiende eeuw in het vroege conservatieve denken (1750-1850)

11.30-12.00 koffie

12.00-12.30 Dr Rob van de Schoor en Lieke von Berg (RUN) Transformaties van de Radicale Verlichting in de negentiende-eeuwse vrijdenkerij

12.30-13.00
Prof. dr Arianne Baggerman en dr Rudolf Dekker (UvA/EUR) De invloed van Jean-Jacques Rousseau in de negentiende eeuw

13.00-14.00
Lunch

14.00-14.30
Dr Jan Rock (UvA) De eeuw van de snuffelaar. Hoe Gilles Schotel (1807-1892) de achttiende-eeuwse filologie in stand hield

14.30-15.00
Dr Jenny Reynaerts (Rijksmuseum) Troost en humor: de betekenis van de achttiende eeuw in de schilderkunst van Bles, Reijntjens en Rochussen
15.00-15.30 thee

15.30-16.00
Prof. dr Willem van den Berg (emeritus UvA) In het voetspoor van Sterne? Reacties op zijn werk in de negentiende eeuw

16.00-16.30
Discussie geleid door de dagvoorzitter
Sluiting door de voorzitter van de werkgroep

16.30 – 17.30: borrel