Wilbert Spooren in Nijmegen benoemd tot hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands

De heer prof. dr. W.P.M.S. (Wilbert) Spooren is met ingang van 1 november 2012 benoemd tot hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Spooren is sinds 2002 hoogleraar Taal & Communicatie aan de VU Amsterdam.
Wilbert Spooren (1956)  studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 1982 cum laude zijn doctoraaldiplomaHij promoveerde in 1989 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar tegenstellingsrelaties in teksten. Spooren werkte van 1987 tot 1991 aan de Katholieke Universiteit Brabant, thans Tilburg University als onderzoeker en van 1991 tot 1998 als universitair docent.  In 1999 werd hij universitair hoofddocent Taalbeheersing van het Nederlands aan de VU en sinds 2002 is hij daar hoogleraar.

Wilbert Spooren is deskundig op het gebied van de relatie tussen tekststructuur en effectieve communicatie in verschillende soorten teksten (m.n. informatieve en overtuigende teksten). Aan de Radboud Universiteit zal hij onderwijs geven binnen de Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur en Communicatie- en informatiewetenschappen en de Masterspecialisaties Journalistiek en organisatie en Communicatie en beïnvloeding. In het onderzoek ligt het accent op de relatie tussen vorm en functie van tekst in effectieve professionele communicatie.