Vijf video’s van gedichten van P.C. Hooft

Aangestoken door een recensie die ik vond via het onvolprezen weblog De Contrabas heb ik deze week de nieuwe iPad-app gedownload met en over de sonnetten van Shakespeare. Het is een beetje een dure app, niet goedkoper dan een papieren uitgave van de sonnetten, maar een die meer biedt dan zo’n papieren uitgave: niet alleen worden alle sonnetten door briljante acteurs voorgelezen (terwijl je de tekst kunt meelezen), maar er is bovendien een grote rijkdom aan begeleidend materiaal, zowel in geschreven vorm als, ook weer, op video.


Hoe lang zal het duren voor we zoiets hebben voor het Nederlands? Bij mijn weten zijn er nog helemaal geen mooie edities voor een breder publiek. Het hoogtepunt is geloof ik de editie van Ik Jan Cremer, die vooral bestaat uit een facsimile van het typoscript en een bakje met wat begeleidend materiaal. 

Nee, dat er in Nederland een mooie iPad-app zal komen over Vondel of Multatuli, dat zal wel teveel gevraagd zijn. Klassiekers uit de literatuur worden zelden of nooit voor het algemene lezerspubliek gedrukt – laat staan dat men de moeite zou nemen een mooi app op te tuigen.

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de gedichten van P.C. Hooft, met een cd met een muzikale uitvoering van enkele van de gedichten (dat De Contrabas dan weer gisteren signaleerde). Dat is in ieder geval een uitzondering op de eerste regel – een geslaagd voorbeeld van een mooie, toegankelijke uitgave van een belangrijke dichter. Maar wat zou het mooi zijn geweest als er een app van was gemaakt!


Nu moeten we ons behelpen met wat snippers op het internet. Hier zijn vijf video’s van gedichten van Hooft:

 1.  Zal nemmermeer gebeuren mij dan na dezen stont en de sonnetten Beroemde Vischerin en Mijn lief, mijn lief door Anneke Brassinga.
  Een modeluitgave (video van voordragende dichteres en parallelle tekst) in het kader van het onvolprezen project De langste nacht van de DBNL.  
 2. Vaert wel Scepters, vaert wel door Stichting Ipermestra
  Uit de uitvoering van Granida van een aantal jaar geleden. De muzikale leiding lag in handen van Natascha Veldhorst, die ook verantwoordelijk was voor de cd bij de nu verschenen verzamelde gedichten. (Hier is nog een trailer van de voorstelling indertijd.)
 3. Lied van Rychelin door Ernst Stolz
  Monumenta Musica Neerlandica is een project dat hoogtepunten van de Nederlandse muziekgeschiedenis in mooie uitvoeringen uitgeeft. Dit lied (uit Baeto) staat op muziek van Pierre Guédron.
 4. Sonnet en Klare, wat heeft er… door Herman Bogaert en Teresa Van Marcke  De gedichten blijken deel te zijn van een (Vlaamse) ‘Audio-Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse Poëzie’. (De audiokwaliteit is helaas niet altijd even goed.)
 5. Onachterhaalbre tijd door David Kwa
  Deze voordracht staat aan het eind van een video uit een serie bijzonder knullige maaksels van het Letterkundig Museum. Het gedicht wordt dan ook voor het einde afgebroken. Jongens en meisjes daar! Ga eens aan het werk, en maak in plaats hiervan ook eens iets moois.