Vacature: Algemeen secretaris – Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, taalonderwijs en letteren. De Nederlandse Taalunie ondersteunt de gebruikers van de Nederlandse taal en zorgt ervoor dat zij de taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. De projecten worden in samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en/of Suriname uitgevoerd of zijn juist gericht op de versterking van die samenwerking. De Taalunie bestaat uit vier organen: het Comité van Ministers, de Interparlementaire Commissie, de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat.
Het Algemeen Secretariaatis het beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende orgaan van de Taalunie. Het staat ten dienste van het Comité van Ministers, van de Raad en desgewenst van de Interparlementaire Commissie. Het Algemeen Secretariaat is gevestigd in Den Haag.

Uw functie

Vanuit een onderbouwde visie stuurt u het Algemeen Secretariaat aan in de voorbereiding van het beleid en de uitvoering van het vastgestelde beleid. U stelt op basis van een vijfjaarlijks beleidsplan elk jaar een operationeel actieplan op waarin de operationele doelstellingen zijn opgenomen en de wijze waarop personeel en middelen worden ingezet om die te realiseren. U voert een adequaat personeelsbeleid en motiveert een 30-tal medewerkers van verschillende nationaliteiten. U bent het gezicht van het Nederlands-Vlaamse taalbeleid. U onderhoudt contacten met de belangrijkste actoren met het oog op een goede informatie-uitwisseling en een positief imago van de Nederlandse Taalunie. In samenspraak met de politieke en ambtelijke instanties stimuleert u de samenwerking tussen de drie delen van het Nederlandse taalgebied.

Uw profiel

U hebt een masterdiploma en minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie. U hebt een sterke visie op het taal- en letterenbeleid en kan deze uitdragen aan een breed publiek. U hebt affiniteit met digitalisering en communiceert vlot in het Nederlands en het Engels. Andere talen zijn een pluspunt. U bent een vlotte netwerker.

Interesse?

U stuurt uw gemotiveerde sollicitatiebrief en uw CV bij voorkeur per e-mail, ten laatste op zondag 26 augustus 2012 naar hrs.government@hudson.com (een automatische antwoordmail zal de ontvangst van uw e-mail bevestigen) of per post aan:

Hudson Belgium nv
t.a.v. Gert Engels
Moutstraat 56
9000 Gent
België
Hierbij wordt u verzocht te refereren aan het nummer van de vacature: BE666991.