Pas verschenen: Vooys 29.4

Het monetaire systeem: een wereldwijde religie die meer volgers heeft dan alle andere geloofsovertuigingen bij elkaar. In deze roerige tijden van begrotingstekorten, crises en miljardeninvesteringen roept de parochie om hervormingen en verschillende stromingen ontstaan. Ook de literaire wereld ontkomt niet aan deze wereldse zaken. Een mooie gelegenheid om het thema ‘Letter en Geld’ in dit tweede nummer van het jubileumjaar van Vooys uit te diepen aan de hand van verschillende casussen.

  • Hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde Lia van Gemert verkent samen met promovendi Marrigje Paijmans en Sabine Muller de handelsnetwerken van de Gouden Eeuw in de Republiek. De auteurs laten zien hoe literatuur een klandiziebindende rol kan vervullen.
  • Hoogleraar Boekwetenschap Lisa Kuitert schrijft over een minder romantische kant van het auteurschap: de schrijvershonoraria in een tijd van opkomende e-books. Zij maakt daarbij een vergelijking met de opkomst van de pocket in de jaren vijftig.
  • Redacteuren Else Boer en Susan Potgieter doen verslag van hun interview met de Amerikaanse auteur Chad Harbach. Zij bevragen hem over het schrijverschap en het (economische) succes van zijn roman The Art of Fielding, waarvan hij, destijds werkloos, het manuscript voor honderdduizenden dollars verkocht.
  • Postdoc Saskia Pieterse analyseert Marja Brouwers’ Casino, een roman die morele corruptie aan de kaak lijkt te stellen.
  • Conservator Ad Leerintveld neemt ons in zijn column mee op reis door de wondere wereld van geld en waarde van handschriften en andere literaire ‘kunstwerken’.
  • Vooys-redacteur Lars Kloet plaatst Jeremias de Deckers Lof der Geldsucht graag In de Kast. Dat werk was zowel een oefening in spotternij voor Decker, als een wijze les voor de lezer.
  • De Kop van Jut wordt deze keer geslagen door dichter Maarten van der Graaff, die een stiekeme cultauteurfetisjist blijkt te zijn, en daar tegelijkertijd zijn afkeer van laat blijken.
  • Daarnaast ook recensies, uiteraard met vermelding van de prijs van het werk: Lieke van Deinsen recenseert Negotiating Differences: Word, Image and Religion in the Dutch Republic, Frank Keizer las Cruel Optimism, Dieuwke van der Poel schrijft over Anna Bijns, van Antwerpen, en Carl de Strycker bespreekt Sinds Adam en Achilles. Bijbel en mythologie in de Europese literatuur.


    Meer informatie: Tijdschrift Vooys