Ogier van Denemerken : hoofdstukken 51-60

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 51-60
(regels 2288-2901)

Verantwoording van de editie