21ste Bert van Selm-lezing: ‘Op jacht naar de gezwinde grijsaard’

Op 4 september 2012 vindt aan de Universiteit Leiden de 21steBert van Selmlezing plaats, een initiatief van de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Riet Schenkeveld-van der Dussen, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde 1550-1850 aan de Universiteit Utrecht, zal dit jaar de lezing houden, met als titel: Op jacht naar de gezwinde grijsaard. Een verkenning van Nederlandse bloemlezingen vanaf de zeventiende eeuw tot heden.

Bloemlezingen
Bloemlezingen van Nederlandse gedichten bestaan al eeuwenlang, voor liefhebbers en later ook voor scholieren en studenten. Aanvankelijk kreeg alleen de eigentijdse dichtkunst aandacht maar op den duur ook de letterkunde uit het verleden. Voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn bloemlezingen van groot belang: welke gedichten werden geselecteerd, welke waren tijdelijk populair en verdwenen later weer, welke zijn evergreensgeworden en hoe valt een en ander te verklaren? Het sonnet van P.C. Hooft waar de titel van deze lezing op zinspeelt, is in vrijwel alle moderne anthologieën te vinden. De vraag die – bij wijze van exempel – in de lezing wordt beantwoord is wanneer en waarom dit gedicht een plaats in bloemlezingen heeft gekregen.
Toegang en aanmelding
Datum: 4 september 2012
Tijd: 16.15 uur
Locatie: zaal 011 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
De toegang is vrij, maar u dient vroegtijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.
Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor nadere informatie: secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, tel. 071-5272604.
Van de 21ste Bert van Selm-lezing zal ook een uitgave verschijnen. Hoe deze te verkrijgen is te lezen op de website.
Voor meer informatieover de Bert van Selm-lezing, zie ook: http://www.hum.leidenuniv.nl/bert-van-selm-lezing.