Vacature voor een deeltijdspraktijkassisent vakgroep Letterkunde aan de Universiteit Gent (deadline 10 juli 2012)

-Uiterste inschrijvingsdatum: 10-07-2012 17:00
-Vakgroep/directie/dienst: LW07 – Vakgroep Letterkunde
-Type contract: bepaald
-Bezetting: 50%
-Vacature type: aap
Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgend mandaat te begeven: het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar

LW07
een betrekking van deeltijds praktijkassistent (50%)bij de vakgroep Letterkunde (Nederlandse Letterkunde) (tel.:09/264.37.00) – salaris a 100%: min. € 23 468,58 – max. € 39 716,10 (thans uitbetaald à 157,69%)

Profiel van de kandidaat
-diploma van master in de Taal- en Letterkunde: Twee talen (met Nederlands) of Vergelijkende Moderne Letterkunde, of gelijkwaardig erkend diploma;
-masterscriptie in de Moderne Nederlandse letterkunde;
-perfecte mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands;
-vertrouwdheid met Nederlandstalige literatuur (poëzie en proza) vanaf 1880;
-overige beroepsactiviteiten uitoefenen of uitgeoefend hebben die bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs;
-onderwijservaring in het Nederlands strekt tot aanbeveling.

Inhoud van de functie
-ondersteuning bieden bij het praktijkgericht onderwijs in de Nederlandse literatuur (1880-heden);
-begeleiding van bachelortaken en scripties.

Indiensttreding: 1 oktober 2012

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 – 9000 Gent, uiterlijk op 10 juli 2012.

Zie ook: http://www.ugent.be/nl/actueel/vacatures/aap/lw07-pa2-062012