Suzanne Aalberse: Positieve washback bij het CE Nederlands

Washback is het effect dat een toets sorteert. Als je weet dat het bij een toets belangrijk is dat je goed kunt voorlezen, dan train je voorlezen, ook als dat niet is waar je werkelijk het meeste aan hebt. Toetsen via voorlezen levert in dat geval negatieve washback op, want de tijd die je aan voorlezen oefenen besteedt, kun je niet meer besteden aan zinvollere dingen. Een toets zorgt voor positieve washback als hij stimuleert dat je verwerft wat je ook werkelijk graag wilt verwerven. Als een manier om positieve washback te stimuleren noemt Sible Andringa het methode-specifiek toetsen in zijn hoofdstuk in het NT2 handboek over toetsing. De stelling dat methode-specifiek toetsen positieve washback bevordert, wordt verder niet toegelicht.

In mijn hoofd ging ik terug naar de toetsen die ik zelf gemaakt heb. Het meeste plezier heb ik beleefd aan mijn eindexamen Grieks. Was dit methode-specifiek toetsen? In zekere zin wel, ik denk dat de meeste scholen het boek Plato een weg naar de waarheid gebruikten van Charles Hupperts, Elly Jan, Peter Stork en Piet Boot dat een uitwerking was van de syllabus Grieks voor het CE 1993. Dat boek alleen al maakte het leuk. Ook voor onze docent was het nieuw en spannend en tegelijk ook duidelijk. We wisten welke teksten extra aandacht kregen en wat we moesten kunnen. Het examen sloot vrij direct aan bij het boek. En zoals gezegd, het boek was mooi. Esthetisch verantwoord en het ging diep.
Zou zo’n examen ook voor het vak Nederlands kunnen? Extra aandacht voor een auteur en zijn voorlopers en de receptiegeschiedenis van zijn werk? Een kleine deeltoets Egidiuslied of tweetaligheid misschien of een examen over straattaal? Het boek bij het examen zou ontwikkeld kunnen worden door docenten van middelbare scholen en van de universiteit samen. Die zouden ook samen kunnen denken over wat belangrijk is en elkaar tijdens het ontwikkelen van de examens kunnen inspireren. De leerling bereidt zich voor op iets concreets en nieuws, aandacht voor literatuur en taalkunde is meer verankerd, de band tussen school en universiteit versterkt: lang leve de  positieve washback.

Suzanne Aalberse