Presentatie boekje Aan vrienden gewijd

Op donderdag 28 juni vindt in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek de presentatie plaats van Aan vrienden gewijd. Alba amicorum in de Koninklijke Bibliotheek. Dit boekje over vriendenboeken is geschreven door Kees Thomassen, conservator namiddeleeuwse handschriften van de KB. De presentatie markeert tevens de pensionering van Kees Thomassen.

Alba amicorum
Het vriendenboek is in het midden van de zestiende eeuw ontstaan in universitaire kringen. Hoogleraren en studenten legden boekjes aan waarin zij collega’s en medestudenten een bijdrage lieten schrijven. Adellijke studenten voegden daar dan vaak een fraai geschilderd geslachtswapen aan toe. Ook gedrukte en geschilderde illustraties verlevendigen zo’n album. Het genre heeft zich in wisselende mate van populariteit en in verlerlei gedaantes tot aan het einde van de twintigste eeuw kunnen handhaven.

Alba in de Koninklijke Bibliotheek
Kees Thomassen heeft zich sinds 1978 als conservator namiddeleeuwse handschriften van de KB gespecialiseerd in de alba. Hij heeft eraan bijgedragen dat de albacollectie van de KB sinds zijn aantreden met 300 stuks is uitgebreid. Voor dergelijk uniek materiaal is dat tamelijk bijzonder. De rijkdom van deze collectie en het afscheid van Kees Thomassen vormden aanleiding voor uitgeverij Bekking & Blitz Kees te vragen een deeltje in de Miniaturenreeks te wijden aan de alba. Kees zal zijn boekje op luchtige wijze presenteren en terugkijken op de genoegens die de alba hem geschonken hebben.
U kunt deze presentatie bijwonen.
Programma
De bijeenkomst vindt plaats in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag, op donderdagmiddag 28 juni 2012.
Vanaf 15.40 uur        Ontvangst met koffie en thee in de foyer
16:00-16:05 uur       Welkomstwoord door Jan Bos, Hoofd van de afdeling Collecties
16:05-16:45 uur       Lezing ‘Aan vrienden gewijd’ door Kees Thomassen
16:45–16:50 uur       Aanbieding van het eerste exemplaar van Aan vrienden gewijd
16:50-17:00 uur       Afsluiting door Jan Bos
17:00-18:00 uur       Drankje in de foyer.
U kunt zich tot 25 juni aanmelden voor deze middag, bij voorkeur per e-mail viaactiviteiten@kb.nl, maar u kunt ook bellen naar 070-3140217.
Wij hopen u op donderdag 28 juni te mogen begroeten.