Pas verschenen: “We worden diep” over Bomans, een diepgezonken schrijver

Pas verschenen: “We worden diep”, een bundel artikelen over schrijver, programmamaker, voordrachtskunstenaar en cultuurcriticus Godfried Bomans (1913-1971). Hij komt hierin naar voren als een auteur die midden in zijn tijd stond en voor een stevig oordeel niet terugschrok.

Het werk gaat over allerlei aspecten van zijn werk en zijn persoon. We noemen er hier enkele:

  • veel aandacht krijgen zijn sprookjes (van wereldniveau, zeggen deskundigen). Zo blijkt ‘De herbergier van Pidalgo’ via Anton van Duinkerken ontleend te zijn aan een Frans origineel, dat geschreven werd door Mme. de Sévigné;
  • we analyseren de literaire documentaire Een Hollander ontdekt Vlaanderen. Soms is de film beter dan het boek;
  • we kijken naar de plaats die hij innam in het katholieke leven van destijds;
  • de kritische opvattingen van Kees Fens over Bomans blijken niet altijd even consequent;
  • niet iedereen weet het, maar Bomans was een vurig bestrijder van giftige zaken als antisemitisme. Dat bleef niet alleen bij woorden. Zo spande hij zich in de oorlogsjaren in voor o.a. de joodse kunstenaar El Pintor.
Op de voorkant ziet u een opmerkelijke tekening van enkele personages uit zijn werk. Deze werd gemaakt op veertig meter onder de grond, en wel in de grotten van de Jezuïetenberg bij Maastricht. Nooit eerder zag u een zó diep gezonken schrijver … Maar hij leeft voort in zijn werk. Zijn honderdste geboortejaar wordt in 2013 herdacht.
Dit boek bevat vijfentwintig artikelen die eerder gepubliceerd werden in het voormalige Bomans Weekblad. Dit was een internetmagazine dat van 2007 tot 2011 bestond en waarin elke week een of meer artikelen online gepubliceerd werden. De schrijver van dit boek, de Arnhemse neerlandicus Jac Aarts, was daarvan de redacteur.
Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale internetpagina over dit boek: http://members.upc.nl/j.aarts/diep.htm. Daar ziet u ook een afbeelding van de voor- en achterzijde (pdf).
Jac AartsWe worden diep. Een selectie uit eigen artikelen die in de jaren 2007-2011 verschenen in het Bomans Weekblad. Soest, 2012.
Bomansstudies, deel 4. Uitg. Boekscout, 233 blz. ISBN 978 – 94 – 6206 – 002 – 9.
Prijs: 17,95 E (excl. porto).
Het boek is te bestellen bij elke erkende boekhandel, in de webwinkel van de uitgever (www.boekscout.nl) en bij de schrijver (www.jacaarts.nl).