Ogier van Denemerken : hoofdstukken 21-30

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 21-30
(regels 957-1463)

Verantwoording van de editie