Ogier van Denemerken : hoofdstukken 11-20

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 11-20
(regels 310-956)

Verantwoording van de editie