Klik hier voor een leuke blogpost

Tot enkele maanden geleden schreef ik columns voor Neder-L. Een paar maanden geleden besloot ik dat ik dit niet meer doe – ik schrijf nu blogposts. De term column voelde niet goed. Waarom niet? Dat wil de website columntips.nl ons geloof ik leren; of beter gezegd het boekje dat de makers van de website ons willen slijten, Check je column. Schrijftips voor columns en blogs.

Ik schrijf nu al ongeveer twintig jaar voor het beeldscherm en heb cursussen op dat gebied altijd gewantrouwd. Wat zou de schrijver van zo’n boekje ons precies kunnen vertellen dat we niet zelf kunnen uitvinden? Er is in die twintig jaar ook al een heleboel onzin voorbij gekomen. Neem het advies dat je moet voorkomen dat het woord hier ooit aanklikbaar gemaakt wordt, ook al doen veel succesvolle sites dat wel en met goede reden: als je weet dat de tekst over een link gaat en je ziet het woord hier, dan weet je meteen waar je moet klikken. (Klik hier heeft meer dan 93 miljoen treffers hij Google; zie hier.)

Affijn, terug naar de columntips. De auteurs geven de acht verschillen in de vorm van een tabel:

Column Blogpost
1. Prikkelende titel Informatieve, begrijpelijke titel (zoekmachinevriendelijk)
2. Clou aan het eind (spanningsopbouw) Clou in de lead (de lezer moet zo snel mogelijk weten wat er te halen valt)
3. Tussenkoppen mogen wel, maar hoeven niet Tussenkoppen zijn bijna onontkoombaar (om de tekst scanbaar en zoekmachinevriendelijk te maken)
4. Bestaat meestal uit lopende tekst Is vaak een verzameling ‘losse items’, zoals lijstjes en top-zoveels. Naarmate de tekst van een blogpost langer is, is het noodzakelijker hem duidelijk onder te verdelen in kortere blokken (met tussenkoppen, kaders enzovoort)
5. Creatief woordgebruik, zoals neologismen en synoniemen Kan ook creatief zijn, maar met beperkingen: bijvoorbeeld dat je focuswoorden moet herhalen (zoekmachines)
6. Bij voorkeur tussen de 150 en 1000 woorden Niet te weinig woorden, maar ook niet te veel: minimaal 300, maximaal 500 woorden
7. Geen directe reactiemogelijkheid (op zijn best staat het e-mailadres van de schrijver onder de column) Lezers kunnen direct reageren (en de schrijver wordt over het algemeen geacht op de reacties in te gaan). Soms ook vraagt de schrijver zijn lezers om hun mening
8.  Het woord ‘column’ wordt alleen gebruikt voor de tekstsoort Het woord ‘blog’ wordt gebruikt voor zowel de vorm (je publiceert je tekst op een blog) als voor de tekstsoort (ook: ‘blogpost’). Wees je daar bewust van, want het geeft nogal eens verwarring: onder ‘blog’ verstaan verschillende mensen heel verschillende dingen

Voor geen van deze verschillen wordt een argument gegeven; bijna allemaal lijken ze me aanvechtbaar. Reden 8 is zelfs ronduit absurd: ja een column heet een column en een blogpost een blogpost. Zo zijn de bepalingen over de aantal woorden voor een blogpost volkomen uit de lucht gegrepen. Met name voor het minimum van 300 woorden kan ik geen enkele goede reden bedenken: een goede blogpost kan best heel kort zijn en eigenlijk alleen maar bestaan uit een paar woorden met een link. Bovendien ligt de nadruk hier wel heel erg op het tevredenstellen van zoekmachines en op snelheid.

(Ook zo’n misverstand dat je al twintig jaar tegenkomt: dat het internet alleen geschikt zou zijn voor korte teksten. Dat het internet in Amerika juist heeft geleid tot het herleven van het genre van de longreads, heel lange non-fictieverhalen hebben de makers van columntips.nl kennelijk nog steeds niet meegekregen.)

Toch staat de reden waarom ik ben overgestapt van het woord column op het woord blogpost: dat is de reactiemogelijkheid, of eigenlijk de mogelijkheid om te discussiëren. Wanneer je een column af hebt, ben je klaar. Enkele maanden na dato kan de redactie je eventueel wat ingezonden brieven nasturen die je dan glimlachend terzijde schuift. Maar wie de tekst van een blogpost geschreven heeft, staat pas aan het begin. De tekst is op dat moment nog lang niet klaar, maar kan op ieder moment in het openbaar worden aangevuld en aangevochten. Dat kan bovendien niet alleen gebeuren onmiddellijk nadat de tekst gepubliceerd is, maar ook een jaar of twee jaar later.

Een goede blogpost opent een eeuwig voortdurende discussie.