Aankondiging: Platform Boekbeoordeling

Er is een nieuw platform voor de Neerlandistiek. Niet omdat het ons ontbreekt aan goede vaktijdschriften, maar wel omdat het ontbreekt aan snelle, digitaal beschikbare beoordelingen van studies die binnen ons vak worden gepubliceerd.

Het recent opgerichte Platform Boekbeoordelingen heeft als ambitieus doel om alle publicaties op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde zo niet te bespreken, dan toch te signaleren.
Met het Platform Boekbeoordelingen is een centrale en toegankelijke plek gecreëerd waar de actuele stand van zaken in het vakgebied te volgen is: de digitale hub van het vakgebied. Het platform is een onderdeel van hetTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en opereert onder de hoede van een redactieraad van taal- en letterkundigen. Alle besprekingen die verschijnen op het Platform zullen ook in het tijdschrift te vinden zijn.
Hiervoor is uw hulp hard nodig. Het zou geweldig zijn als u de tijd kon maken om op regelmatige basis een bijdrage te schrijven over een recente vakpublicatie. Zonder u is het niet mogelijk om ons doel te behalen: het nieuw leven inblazen van de kritische reflectie op onze eigen academische productie.

Op de website vindt u een actuele lijst met te bespreken boeken (U kunt zich aanmelden voor het bespreken van een bepaalde titel via ons adres boekbeoordelingen@tntl.nl, wij sturen u dan een exemplaar van de titel toe. Uiteraard staan we zeer open voor suggesties over titels die (nog) niet op de lijst staan.

Het Platform Boekbeoordelingen dient een gemeenschappelijk belang; we kunnen het er immers over eens zijn dat het onopgemerkt blijven van publicaties voor niemand binnen de neerlandistiek gunstig is. Door zowel de kwantiteit als de beschikbaarheid van de recensies op te voeren, hopen wij met het platform een open, kritisch discours over ons vak te stimuleren.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Yra van Dijk (TNTL-redacteur boekbeoordelingen),
Edda Veerman en Suzanne Krom 
Redactiesecretariaat
Platform boekbeoordelingen
Universiteit van Amsterdam
Afdeling Neerlandistiek
Spuistraat 134

1012 VB Amsterdam

e-mail: boekbeoordelingen@tntl.nl