Taal, tekst en maatschappij: het Fries in een veranderende omgeving

Taal, tekst en maatschappij: het Fries in een veranderende omgeving


Meer studenten Fries dan anders, zowel uit Nederland als Duitsland, geven een presentatie op het filologencongres dat dat de Fryske Akademy van 13 tot en met 15 juni organiseert in congres- en studiecentrum It Aljemint aan de Doelestraat te Leeuwarden. Het congresthema van dit jaar is: ‘Taal, tekst en maatschappij. Het Fries in een veranderende omgeving’. Er worden in totaal 45 lezingen gehouden op het gebied van de taalkunde, taalsociologie, letterkunde en (cultuur)geschiedenis. Naast de 10 presentaties van studenten Fries, zijn er lezingen en inleidingen van wetenschappers uit Fryslân, Nederland en het buitenland.

Wetenschappelijk debat


Het congres is een belangrijk podium voor het wetenschappelijk debat over het onderzoek van het Fries in de breedste zin en een ontmoetingsplaats voor wetenschappers die hun sporen al hebben verdiend en voor nieuw talent. Het congres is daarnaast bedoeld voor het brede in de Frisistiek geïnteresseerde publiek. De voertalen zijn Fries, Nederlands, Duits en Engels. Per congresdag zijn de lezingen thematisch gegroepeerd.

Op woensdag 13 juni staan er lezingen op het programma over het Oudfries en taalkundige verschijnsels in het moderne Fries in Fryslân en het Noordfries in Duitsland. De letterkunde staat centraal op donderdag 14 juni, en daarnaast is er een taalkundesessie over lexicografische onderwerpen. Het congres besluit vrijdag 15 juni met bijdragen op het gebied van de taalsociologie, cultuurgeschiedenis en cultuurstudie. Het exacte programma is te lezen op de website van de Fryske Akademy: www.fryske-akademy.nl. Wie zich wil aanmelden voor het congres kan dat ook via de website doen.

Negentiende keer


Het Fries filologencongres is een driejaarlijks congres dat al sinds 1956 door de Fryske Akademy wordt georganiseerd. Van 13 tot en met 15 juni 2012 wordt het voor de negentiende keer gehouden.