Oratie Leonie Cornips: Talen in beweging

Op vrijdag 11 mei sprak Leonie Cornips haar oratie uit getiteld ‘Talen in beweging’. Hiermee aanvaarde zij het ambt van bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. De tekst van de oratie is nu ook te downloaden.