Nieuw artikel neerlandistiek.nl

In het Open Access-tijdschrift voor de neerlandistiek, neerlandistiek.nl, is onlangs de oratie gepubliceerd van Jos van Berkum. Hij hield deze rede onlangs ter gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar Discourse, Cognitie en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. De redactie van neerlandistiek.nl vroeg een taalkundige en een letterkundige om een openbare review te schrijven naar aanleiding van Van Berkums oratie.

De artikelen van neerlandistiek.nl zijn vrij toegankelijk te bezoeken op http://www.neerlandistiek.nl/

De drie artikelen, de oratie met als titel ‘Zonder gevoel geen taal’ en daarnaast de reviews van Ad Foolen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Frank Brandsma (Universiteit Utrecht) vindt u in jaargang 2012 van neerlandistiek.nl. Komend jaar hoopt de redactie te komen met een mooi aanbod van nog meer neerlandistische artikelen en daarnaast themanummers.