Pools als geheimtaal

Een taal leren wordt langzamerhand een illegale activiteit. Terwijl universiteitsbestuurders overal bezig zijn om ‘onrendabele’ talenstudies af te schaffen, berichtte De Telegraaf gisteren dat er in Den Haag op straat tegenwoordig Pools geleerd wordt. Volgens de krant gaat het hierbij om ‘Marokkaanse bendeleden’, maar het is moeilijk voor te stellen dat Marokkanen de enigen zijn met een speciaal talent voor talen.

Hoe goed dat ‘Pools’ precies is, zegt het bericht niet. Het suggereert dat het vooral gebruikt wordt als een geheimtaal en dan gaat het misschien vooral om wat Poolse woorden.

Hoe dat ook zij, zo’n ontwikkeling is een teken dat de steden steeds meertaligen worden. Een crimineel leert geen Pools voor de lol of bij wijze van linkse hobby, maar uit zakelijke motieven – omdat hij ziet dat je er iets mee opschiet. Dat geldt blijkens het stukje in De Telegraaf ook voor de politie.

Ik ben bezig een wetenschappelijk artikel te schrijven waarin ik zeg dat Nederland steeds tweetaliger wordt: Nederlands en Engels spelen de boventoon en andere talen verdwijnen uit het publieke domein. Mijn bewijzen voor die stelling komen uit het soort domeinen waar mensen innzo’n geval het eerst aan denken: het onderwijs, het bedrijfsleven. Zo’n berichtje in De Telegraaf laat zien dat dit slechts een deel van de werkelijkheid is is. Die andere talen zijn in sommige segmenten van het het leven juist almaar belangrijker geworden Er worden serieuze zaken in gedaan.