21ste Bert van Selm-lezing: Op jacht naar de gezwinde grijzaard

21ste Bert van Selm-lezing
Op jacht naar de gezwinde grijsaard

Op dinsdag 4 september 2012 zal de eenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van Riet Schenkeveld-van der Dussen, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde 1550-1850 aan de Universiteit Utrecht, onder de titel: ‘Op jacht naar de gezwinde grijsaard. Een verkenning van Nederlandse bloemlezingen vanaf de zeventiende eeuw tot heden’.

Bloemlezingen van Nederlandse gedichten bestaan al eeuwenlang, voor liefhebbers en later ook voor scholieren en studenten. Aanvankelijk kreeg alleen de eigentijdse dichtkunst aandacht maar op den duur ook de letterkunde uit het verleden. Voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn bloemlezingen van groot belang: welke gedichten werden geselecteerd, welke waren tijdelijk populair en verdwenen later weer, welke zijn evergreens geworden en hoe valt een en ander te verklaren? Het sonnet van P.C. Hooft waar de titel van deze lezing op zinspeelt, is in vrijwel alle moderne anthologieën te vinden. De vraag die – bij wijze van exempel – in de lezing wordt beantwoord is wanneer en waarom dit gedicht een plaats in bloemlezingen heeft gekregen.
Toegang tot de lezing
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.
De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, van het Witte Sin­gel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient vroegtijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor nadere informatie: secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De eenentwintigste Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 4 september 2012. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 12,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op ING-rekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, onder vermelding van ‘21ste Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam én adres te vermelden!

Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 11,50. De bestelling is op 4 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden. 
Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.bertvanselmlezing.leidenuniv.nl. Op die plaats staat te lezen hoe u zich kunt opgeven als abonnee en hoe u in het bezit kunt komen van exemplaren van eerdere lezingen voor een gereduceerde prijs.